• Ιωάννης Γ., ca 1795
  • Δημήτριος, ca 1829
   • Απόστολος, Χάιδω Σταμάτη
    • Ζήσης, Χάιδω Παπαγεωργίου
     • Απόστολος, 1907–1987, Δέσποινα Πασχάλη
      • Ιωάννης, 1938–2019, Δήμητρα Κωτσομύτη
       • ένα παιδί εν ζωή
      • ένας υιός εν ζωή (;)
      • μια κόρη εν ζωή (;)
   • Ιωάννης, Χάιδω Τσουμάνη
    • Δημήτριος
    • Νικόλοας
   • Νικόλαος, Μαρία Κουνάβου
    • Δέσποινα, Πασχάλης Σιαμπίρης
    • Σταματία, Κωνσταντίνος Χαντόλιος
   • Σταματία, Γεώργιος Αθανασιάδης
   • Μιχάλης, 1859, Βασιλική Παρλαφέστα
    • Σουλτάνα, Τσίμης Πατέρας
    • Δημήτριος, 1879, Ευθυμία Σχιζοπούλου
     • Ευάγγελος, Αικατερίνη Στυλογιάννη
     • Μιχάλης, Αντωνία Λαζάρου
     • Βασιλική, Κωνσταντίνος Κουσάης
     • Δέσποινα, Ευάγγελος Τσίμης
     • Σοφία, Κυριάκος Κυριάκου
     • Θεοδώρα
     • Κλεονίκη
    • Ιωάννης, 1885, Αικατερίνη Μαλίτα
     • Μιχάλης, 1921–1995, Σμαρώ Καραγκούνη
     • Γεώργιος, Ιφιγένεια Υφαντή
      • ένας υιός εν ζωή (;)
      • μια κόρη εν ζωή (;)
     • Ηλίας, 1930–2008, Αικατερίνη Χυμού
      • 4 κόρες εν ζωή
    • Απόστολος, 1892, Δέσποινα Κουκουράβα
    • Γεώργιος, 1894, Μαριγώ Κλιάφα
     • δυο κόρες εν ζωή (;)
  • Γεώργιος, ca 1835, Χάιδω Κλιέτσου
   • Στέργιος, ca 1871–1920, Χάιδω Τσιώμου
    • Γεώργιος, 1895–1978, Σταματία Σιανίδη
     • Στέργιος, 1927–2007, Αικατερίνη Πιερίδου
      • ένας υιός εν ζωή
       • δυο υιοί εν ζωή
      • μια κόρη εν ζωή
     • Νικόλαος, 1929–2017
      • ένας υιός εν ζωή
       • δυο υιοί εν ζωή
      • μια κόρη εν ζωή
     • μια κόρη εν ζωή
    • Σταύρος, 1903–1928
    • Απόστολος, 1906–2004, Δέσποινα Μπαλάφα
     • ένας υιός εν ζωή (;)
      • μια κόρη εν ζωή (;)
     • ένας υιός εν ζωή (;)
      • δυο υιοί εν ζωή
     • μια κόρη εν ζωή
   • Σταματία, Γεώργιος Ι. Γκότσης
   • Βασιλική, Μιχάλης Μπλίδας